Оценка недвижимости

Gayrimenkul Değerleme

Оценочная фирма «Чизги Гайрименкул Дегерлеме» (Оценка недвижимостей «Чизги»), которая осуществляет оценку всяких видов недвижимостей, проектов недвижимостей и права и интересы, связанные с недвижимостями, своими специализированными, квалифицированными и надежными кадровыми сотрудниками наилучшим образом выполняет требования по оценке недвижимостей и рядом с этим удовлетворяет и новые требования, возникшие в сфере оценки недвижимостей вместе развитиями в этом секторе недвижимости за последние годы. АО «Чизги Гайрименкул Дегерлеме», которое предоставляет услуги по оценке и консультации, подчеркивает значение оценки недвижимостей в рамках экономики, в связи с развитиями в этом секторе. В этом контексте, используя оценочные значения, используемые для различных целей и называемые как Рыночная / маркетинговая стоимость, стоимость и инвестиционная стоимость, действительная стоимость использования – эксплуатации, стоимость для наложения ипотеки, стоимость принудительной ликвидации / справедливая стоимость, мы определяем правильную стоимость для правильного места. Наша компания, имеющая соответствующие лицензии, выданные Советом по рынкам капитала (SPK) и Агентством по контролю и регулированию банков Турции (BDDK), предоставляет оценочные услуги, будучи беспристрастной и независимой.

Çalışma Alanlarımız

 • Зонированные и не зонированные земельные участки (земельные участки, для которых отделом городского планирования местного муниципалитета разработан план зонирования, и земельные участки, для которых еще нет такого плана зонирования (земельные участки — земля, виноградники, сады, поля, сельскохозяйственные угодья, и т.д.).
 • Жилища и офисы (квартиры, самостоятельные здания, особняки – виллы, летние дома – дачи – виллы на берегу моря, магазины, бюро, офисы и т.д.).
 • Здания, строения, сооружения коммерческого назначения (Торгово-развлекательные центры, Бизнес Офисы, площади, торговые центры и т.п.)
 • Недвижимости промышленного назначения (завод каждого вида, производственные помещения и сооружения, ателье, склады, навесы, производственные цехи)
 • Топливно-энергетические сооружения и комплексы (заправочные станции для жидкого горючего, очистительные заводы (НПЗ), Хранилища для жидкого горючего, Гидроэлектрические станции, ветряные электростанции и т.д.).
 • Недвижимости, используемые для предоставления услуг (больницы, поликлиники, школы, общежития, автостоянки, спортивные сооружения)
 • Недвижимости, используемые для туризма (гостиницы, мотели, отели, дачные поселки, остановки в пути)
 • Марины, верфи и порты
 • Корпус Оценка
 • Оценки жилищ принадлежащих общественным организациям и жилищ кооперативного строительства (склады, пакгаузы)
 • Сооружения для развлечения и тематические парки
 • Недвижимости специального предназначения

Alt Başlıklar

Yabancıların Gayrimenkul Alım-Satımlarında Gayrimenkul Değerleme Raporu

Yabancıların gayrimenkul alım & satım işlemlerinde gayrimenkul değerleme raporu (ekspertiz raporu) hazırlatılması Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 36189470-125.01.01-756079 sayılı genelgesi ile zorunlu hale gelmiştir. 

04.03.2019 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Değerleme raporunun zeminde fiilen bitmiş bulunan yapılar için işlem günündeki değerini, fiilen bitmemiş/inşası devam eden ve kat irtifakı tesisli taşınmazlar için ise binanın bitmesi halinde oluşacak değerini yansıtması gerekmektedir.

Söz konusu değerleme raporları hazırlandığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olacaktır.

TKGM Genelgesi: 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/20191-sayili-genelge-yabancilarin-tasinmaz-ediniminde-degerleme-raporu-alinmasi-hakkinda

Vatandaşlık İçin Gayrimenkul Değer Tespit Raporu

Türkiye’de 400.000 $ değerinde gayrimenkul alımı halinde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilmesi ile ilgili «Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik» ile yasal düzenlemeler tamamlanmış olup söz konusu satın alınan gayrimenkulün değer tespiti firmamız gibi SPK lisanslı firmalar tarafından yapılmaktadır.

Akaryakıt İstasyonu Değerleme

Profesyonel yatırımcı/satıcı ve teminat açısından alım, satım, teminat vb. sebepler akaryakıt istasyonu değerlemesi yapılmaktadır.

Akaryakıt istasyonu değerlemesinde rakip analizi, faal işletme değerlemesi, yatırım fizibilitesi, bölge-lokasyon analizi, kira değer tespiti vb. verilerin analizi yapılabilmektedir.

Antrepo Değerleme

Antrapo değerleme fabrika (sanayi tesisi) değerleme dışında özel bir uzmanlık gerektirmekte olup antrepo yükleme, boşaltma kolaylığı, yükseklik, aks açıklığı (genişlik) vb. bir çok kriter dikkate alınarak antrepo değerlemesi yapılmaktadır.

Arazi-Arsa Değerleme

Her türlü imarsız arazi ve imarlı arsa için değer tespiti işlemi yapılmaktadır.

Fabrika Değerleme

Sanayi Tesisi, halk arasındaki tabiri ile fabrikaların değerleme işlemi bir çok ortaklık, satış veya güncel değerlerin doğru kayıtlanması açısından önem taşımaktadır. Fabrika değerleme işlemi gayrimenkul ve makine değerleme olarak ikiye ayrılmaktadır. Gayrimenkul yalnızca taşınmaz malların değerleme işlemini kapsamakta olup makine değerleme işlemi ise tesisteki makinelerin değer tespiti işlemini kapsamaktadır. Makine Değerleme için hizmetlerimiz sayfasından Makine Değerleme hizmeti konusunda detay bilgi alınabilir.

Fabrika değerleme işleminde fabrikanın arsa değeri ve yapı değerleri dikkate alınmaktadır. Arsa/arazi değeri için taşınmazın konumu, ulaşım imkanları, yapılaşma koşulları, faydalanabileceği teşvikler/imkanlar, ham maddeye ve pazara uzaklık vb. ve yapı için yapıların yükseklik, açıklık vb. yapı niteliğine göre toplam değerlere ulaşılmaktadır. Tüm tesis değerlemesi talep edilmesi durumunda tespit edilen gayrimenkul ve makine değerleri toplamı ile tesisin toplam değeri tespit edilmektedir.

Kira Değer Tespiti

Tüm niteliklerdeki gayrimenkulleriniz için güncel durum kira değer tespiti işlemi yapılmaktadır. Kira değer tespiti işlemi ile gayrimenkulü en uygun değer üzerinden kiralayabilir veya kiraya verebilirsiniz.

Miras Paylaşımı için Değerleme Raporu

Veraset intikali yoluyla elde edilen gayrimenkuller için hak sahipleri arasında adil bir paylaşım yapıp anlaşmazlıkları çözmeyi hedefleyen Çizgi Gayrimenkul Değerleme, bu gayrimenkullere bağlı hakların piyasa rayiç değerlerinin ve varsa hukuki problemlerin tespit edilmesi için değerleme raporu hazırlamaktadır.Miras paylaşımında değerleme raporu hazırlatılması taraflar arasında eşit ve adil bir paylaşım yapılıp anlaşmazlıkların önüne geçilmesini sağlar.Bu kapsamda hazırlayacağımız değerleme raporları, hak sahipleri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi ve adil bir paylaşım için önemli bir rol oynamaktadır.

SGK Borç Yapılandırma İçin Gayrimenkul Değerleme

SGK borç yapılanmasında 50.000 TL üstündeki borçların yapılanma işlemlerinde SPK lisanslı gayrimenkul değerleme firmalarından (firmamız SPK lisansına sahip gayrimenkul değerleme şirketidir.) hazırlanan değerleme raporları talep edilmektedir.

SPK lisansına sahip şirketimiz tarafından tüm Türkiye’de gayrimenkul değerleme hizmeti verilmektedir. Hazırlatılan değerleme raporu ve Tecil Ve Taksitlendirme Talep Formu doldurularak SGK ya başvuru yapılabilmektedir.

Gayrimenkulünüzün ekspertizini yaptırmak için firmamızdan teklif almak için lütfen  tıklayınız. 

Otel Değerleme