Category

Hizmetler

Gayrimenkul Değerleme

Her türlü taşınmazın, taşınmaz projelerinin ve taşınmaza bağlı hak ve faydaların Gayrimenkul Değerlemedeğerlemesini yapan Çizgi Gayrimenkul Değerleme, son zamanlarda gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte değerleme alanında doğan yeni talepleri uzman ve güvenilir kadrosuyla en iyi şekilde karşılamaktadır. Değerleme ve danışmanlık hizmetleri veren Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sektörde yaşanan gelişmelere yönelik taşınmaz değerlemenin ekonomi içerisindeki önemini vurgulamaktadır. Bu kapsamda farklı amaçlara yönelik kullanılan ve Piyasa-Pazar Değeri, Kıymet ve Yatırım Değeri, Mevcut Kullanım Değeri, İpotek Tesis Değeri, Zorunlu Likiditasyon Değeri, Düzenli Likiditasyon Değeri / Adil Değer olarak adlandırılan değerleri kullanarak doğru yer için doğru değeri belirliyoruz. SPK (Sermaya Piyasası Kurulu) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) lisansına sahip olan firmamız tarafsız ve bağımsız olarak değerleme hizmeti vermektedir.

İnşaat sektöründe projeler özgün ve tekrarlanamaz bir niteliğe sahiptirler. Bu sektörde her proje için yeni baştan örgütlenen pek çok taraf (mal sahibi, proje müellifleri, yükleniciler, malzeme üreticileri, kamu kurum ve kuruluşları vb.) ve aşama ( fizibilite çalışmaları, tasarım, ihale, imalat, işletme, bakım vb.) bulunmaktadır. Bir uyum ve düzen içerisinde çalışması gereken tüm bu tarafların ve aşamaların takibi çok büyük önem taşımaktadır. Proje Yönetimi; proje hazırlığı, planlama, uygulama, kontrol, iş bitirme süreçleri boyunca zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, kapsam, iletişim, risk ve tedarik yönetimi hizmetlerini kapsamaktadır. Çizgi Gayrimenkul Değerleme olarak tüm bu aşamaları sizler için titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda vermiş olduğumuz Proje Yönetimi hizmeti ile zaman, para, insan gücü, makine ve teçhizat gibi unsurların en verimli şekilde kullanılması, projenin en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holisticly predominate extensible testing procedures for reliable supply chains. Dramatically engage top-line web services vis-a-vis cutting-edge deliverables.

Çizgi Gayrimenkul değerleme, uzman ve güvenilir kadrosuyla talep edilen sektör özelinde bölgesel ve kapsamlı piyasa araştırmaları yaparak yatırımlarınız için en uygun ve en verimli kullanımı tespit edip, ne zaman, nerede, hangi standartlarda en iyi yatırımın yapılabileceğini belirlemek için Sektör, Bölge ve Pazar analizi yapmakta ve doğru yerde, doğru projeye yatırım yapmanız için sizlere hizmet vermektedir. Bölgedeki mevcut durum analizi, sektörün bileşenleri ve büyüklüğü ile gelecekte beklenen değişim ve gelişmeleri de kapsayan bu çalışma; proje kararı verilmeden ya da yatırım anlamında en doğru kararın verilmesi için atılan ilk adımdır. Bu doğrultuda sektör / bölge / piyasa analizleri yatırımlarınız için vazgeçilmez bir unsur olmaktadır.

Yatırım Performans Değerlemesi yani fizibilite çalışması yapan firmamız piyasa analizi, bölge analizi, finansal analiz, teknolojik incelemeler ve hukuki incelemeler yaparak alternatif yatırım senaryoları üretir. Bu senaryolar sayesinde yatırımlarınızın yüksek başarı göstermesi için stratejiler geliştirip risk, performans, nakit akışları gibi kriterleri de değerlendirip sizlere öneriler sunmaktayız. Yaptığımız tüm bu çalışmalar sonucunda hazırlamış olduğumuz rapor ile yatırımlarınızın fizibile olması için sizlere yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

Arsa ve Gayrimenkul Proje Geliştirme hizmeti ile bir arazi üzerinde imar planını, fiziksel özelliklerini ve ekonomik olanaklarını pazar odaklı bir yaklaşımla değerlendirip arazinin durumunu ortaya koymakta ve o arazide gerçekleştirilebilecek optimum yatırımın ile ilgili tavsiye vermekteyiz. Bu hizmetimiz ile arsaların en etkin ve verimli kullanılabileceği projelerin geliştirilmesini ve karşılaştırılmasını sağlamaktayız. Bölgesel gelişmeler ile ortaya çıkan talebe yönelik arzın oluşturulması için bölgeye uygun projelerin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu öneme dikkat çeken firmamız, bölgesel ihtiyaçların analizi ile arsa ve gayrimenkullerinizin en etkin ve verimli kullanılması için kapsamlı analizler yaparak sizlere yol gösterecek çözümler üretmektedir.

Yatırım danışmanlığının temel amacı, yapılan araştırmalar ve projeksiyonlar ile gayrimenkulün en verimli ve en iyi kullanımını sağlamaktır. En etkin ve verimli kullanımı belirleyen temel unsurlar aşağıdaki soruların cevaplarını içermektedir:  Kullanım makul ve olası bir kullanım mıdır?  Kullanım yasal mı ve kullanım için bir yasal hak alabilme olasılığı var mı?  Mülk fiziksel olarak kullanıma uygun mu veya uygun hale getirilebilir mi?  Önerilen kullanım finansal yönden gerçekleştirilebilir mi?  İlk dört sorusunu geçen kullanım şekilleri arasında seçilen en verimli ve en iyi kullanım, arazinin gerçekten en verimli kullanımıdır. Bu hizmet kapsamında firmamızca, gayrimenkulünüzün resmi kurumlarda durumunun analizi, tapu kaydı incelemesi ve tüm bu bilgilerin teknik ve hukuki anlamda yorumlanması hizmetleri verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm, genel anlamda, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçleri ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm, ülkemizde 1980 yıllarında başlayan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde kritik önem arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Kentsel dönüşüm çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza indirildiği sağlıklı yaşam çevrelerine dönüştürülmesini hedefleyen politikaların bütünüdür. Kentsel Dönüşüm ülkemizde Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile yürütülmektedir. Çizgi Gayrimenkul Değerleme, dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri, şerefiyelendirme, geliştirilecek proje önerileri, müteahhitin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması gibi ve ayrıca yapılan yeni kanun değişiklikleri ile düzenlemelerle ilgili kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Referanslar

Akbank T.A.Ş.
AlbarakaTürk A.Ş.
alternatifbank_200_100
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Freşa (Çakırmelikoğlu Maden Suyu İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.)
ING Bank A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
KVK Yatırım Holding A.Ş.
Nef (Timur gayrimenkul geliştirme yapı ve yatırım A.Ş.)
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tarım Kredi Holding A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

© Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

© Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.