Category

Makaleler

Kira Arabuluculuk İşlemlerinde Gayrimenkul Değerleme Raporu Önemi

Özellikle son dönemde kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir artış olduğu bilinmektedir. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, tahliye, kira bedel tespiti ve kira bedelinin uyarlanması gibi konularda birçok dava açılmasına sebep olmuş ve süreci devam eden davalara neden olmuştur. 5 Nisan 2023 tarihli 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28 Mart 2023 tarihli 7445 sayılı...

Yıl Sonu Maddi Duran Varlık Değerlemesi İle Varlıkları Doğru Değerlendirmek ve Finansal Performansı İyileştirmek

Muhasebe, işletmenin finansal sağlığını izlemek ve raporlamak için kullanılan bir araçtır. İşletmeler, zaman içinde değişen piyasa koşulları, enflasyon, teknolojik ilerlemeler ve diğer faktörler nedeniyle varlıklarının değerini güncellemelidir. Bu bağlamda, yeniden değerleme kavramı, işletmelerin varlık değerini doğru bir şekilde yansıtabilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Yeniden Değerleme Nedir?        Yeniden değerleme, bir işletmenin varlıklarının değerinin, belirli bir...

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yeni Oran (Salt Çoğunluk %50+1) ve Süreç

Kentsel Dönüşüm, genel anlamda, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçleri ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm, ülkemizde 1980 yıllarında başlayan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde kritik önem arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Kentsel dönüşüm çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza...

İnşaat sektöründe projeler özgün ve tekrarlanamaz bir niteliğe sahiptirler. Bu sektörde her proje için yeni baştan örgütlenen pek çok taraf (mal sahibi, proje müellifleri, yükleniciler, malzeme üreticileri, kamu kurum ve kuruluşları vb.) ve aşama ( fizibilite çalışmaları, tasarım, ihale, imalat, işletme, bakım vb.) bulunmaktadır. Bir uyum ve düzen içerisinde çalışması gereken tüm bu tarafların ve aşamaların takibi çok büyük önem taşımaktadır. Proje Yönetimi; proje hazırlığı, planlama, uygulama, kontrol, iş bitirme süreçleri boyunca zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, kapsam, iletişim, risk ve tedarik yönetimi hizmetlerini kapsamaktadır. Çizgi Gayrimenkul Değerleme olarak tüm bu aşamaları sizler için titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda vermiş olduğumuz Proje Yönetimi hizmeti ile zaman, para, insan gücü, makine ve teçhizat gibi unsurların en verimli şekilde kullanılması, projenin en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holisticly predominate extensible testing procedures for reliable supply chains. Dramatically engage top-line web services vis-a-vis cutting-edge deliverables.

Çizgi Gayrimenkul değerleme, uzman ve güvenilir kadrosuyla talep edilen sektör özelinde bölgesel ve kapsamlı piyasa araştırmaları yaparak yatırımlarınız için en uygun ve en verimli kullanımı tespit edip, ne zaman, nerede, hangi standartlarda en iyi yatırımın yapılabileceğini belirlemek için Sektör, Bölge ve Pazar analizi yapmakta ve doğru yerde, doğru projeye yatırım yapmanız için sizlere hizmet vermektedir. Bölgedeki mevcut durum analizi, sektörün bileşenleri ve büyüklüğü ile gelecekte beklenen değişim ve gelişmeleri de kapsayan bu çalışma; proje kararı verilmeden ya da yatırım anlamında en doğru kararın verilmesi için atılan ilk adımdır. Bu doğrultuda sektör / bölge / piyasa analizleri yatırımlarınız için vazgeçilmez bir unsur olmaktadır.

Yatırım Performans Değerlemesi yani fizibilite çalışması yapan firmamız piyasa analizi, bölge analizi, finansal analiz, teknolojik incelemeler ve hukuki incelemeler yaparak alternatif yatırım senaryoları üretir. Bu senaryolar sayesinde yatırımlarınızın yüksek başarı göstermesi için stratejiler geliştirip risk, performans, nakit akışları gibi kriterleri de değerlendirip sizlere öneriler sunmaktayız. Yaptığımız tüm bu çalışmalar sonucunda hazırlamış olduğumuz rapor ile yatırımlarınızın fizibile olması için sizlere yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

Arsa ve Gayrimenkul Proje Geliştirme hizmeti ile bir arazi üzerinde imar planını, fiziksel özelliklerini ve ekonomik olanaklarını pazar odaklı bir yaklaşımla değerlendirip arazinin durumunu ortaya koymakta ve o arazide gerçekleştirilebilecek optimum yatırımın ile ilgili tavsiye vermekteyiz. Bu hizmetimiz ile arsaların en etkin ve verimli kullanılabileceği projelerin geliştirilmesini ve karşılaştırılmasını sağlamaktayız. Bölgesel gelişmeler ile ortaya çıkan talebe yönelik arzın oluşturulması için bölgeye uygun projelerin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu öneme dikkat çeken firmamız, bölgesel ihtiyaçların analizi ile arsa ve gayrimenkullerinizin en etkin ve verimli kullanılması için kapsamlı analizler yaparak sizlere yol gösterecek çözümler üretmektedir.

Yatırım danışmanlığının temel amacı, yapılan araştırmalar ve projeksiyonlar ile gayrimenkulün en verimli ve en iyi kullanımını sağlamaktır. En etkin ve verimli kullanımı belirleyen temel unsurlar aşağıdaki soruların cevaplarını içermektedir:  Kullanım makul ve olası bir kullanım mıdır?  Kullanım yasal mı ve kullanım için bir yasal hak alabilme olasılığı var mı?  Mülk fiziksel olarak kullanıma uygun mu veya uygun hale getirilebilir mi?  Önerilen kullanım finansal yönden gerçekleştirilebilir mi?  İlk dört sorusunu geçen kullanım şekilleri arasında seçilen en verimli ve en iyi kullanım, arazinin gerçekten en verimli kullanımıdır. Bu hizmet kapsamında firmamızca, gayrimenkulünüzün resmi kurumlarda durumunun analizi, tapu kaydı incelemesi ve tüm bu bilgilerin teknik ve hukuki anlamda yorumlanması hizmetleri verilmektedir.

Referanslar

Akbank T.A.Ş.
AlbarakaTürk A.Ş.
alternatifbank_200_100
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Freşa (Çakırmelikoğlu Maden Suyu İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.)
ING Bank A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
KVK Yatırım Holding A.Ş.
Nef (Timur gayrimenkul geliştirme yapı ve yatırım A.Ş.)
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tarım Kredi Holding A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

© Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

© Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.