Category

Mevzuat

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine,...

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kanun No. 6306 Kabul Tarihi: 16/5/2012 Resmi Gazete Yayın Tarihi : 31 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 2830BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat...

2960 Boğaziçi Kanunu

2960 Boğaziçi Kanunu Kanun Numarası                   : 2960 Kabul Tarihi                          : 18/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 22/11/1983   Sayı : 18229 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 970   2960 Boğaziçi Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar              Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı;...

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

775 Sayılı Gecekondu Kanunu Kabul Tarihi 20/7/1966 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 30/7/1966 Sayı: 12362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 5 Sayfa: 2626   GECEKONDU KANUNU Kanun Numarası : 775   Kapsam ve tarif: Madde 1 – Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri...

3402 Sayılı Kadastro Kanunu

KADASTRO KANUNU Kanun Numarası               : 3402 Kabul Tarihi                      : 21/6/1987 Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 9/7/1987   Sayı : 19512 Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5   Cilt : 26   Sayfa : 229 BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlke              Amaç:              Madde 1 – (Değişik: 22/2/2005 – 5304/1 md.)               Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre...

Referanslar

Akbank T.A.Ş.
AlbarakaTürk A.Ş.
alternatifbank_200_100
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Freşa (Çakırmelikoğlu Maden Suyu İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.)
ING Bank A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
KVK Yatırım Holding A.Ş.
Nef (Timur gayrimenkul geliştirme yapı ve yatırım A.Ş.)
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tarım Kredi Holding A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

© Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

© Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.