Bilgiler alınıyor...

Gemi DeğerlemeSu üzerinde yüzen inşası devam edem, faal, tamir durumunda ve atıl durumda olan her türlü geminin tabi oldukları bayrak devleti ve uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı gemi değerleme hizmet verilmektedir.