İnşaat İzleme

İnşaat İzleme

İnşaat projeleri, diğer sektörlerdeki projelerle kıyaslandığında çok daha uzun süreli projelerdir. Bu doğrultuda yeni inşaat çalışmaları, arazi geliştirme, bina yenileme ve fonksiyonel değişiklikler için sağlanan kredi finansmanı beraberinde gayrimenkul yatırımcılarına ve finansman sağlayan (kreditör) kuruluşlara belirli riskler yüklenmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı sunmuş olduğumuz inşaat izleme hizmeti ile yatırımlarınızla ilgili mimari projeleri, mühendislik projelerini, bütçe, iş programı ve kontratları, fiziksel iş ilerlemeleri ile harcamaları düzenli olarak izleyip, ortaya çıkabilecek risklerin zamanında tanımlanmasını sağlamakta, oluşabilecek problemleri oluşmadan çözülmesine yardımcı olmakta, tüm yatırım finansmanlarınızın yönetilmesi ve izlenmesini sağlamaktayız.

Çalışma Alanlarımız

  • Saha ziyaretleri ile inşaat ilerleme tespiti
  •  ​Fatura ve malzemeler ile inşaat ilerleme tespiti
  •  ​İş programı ile kıyaslamalar
  •  ​Mali, iş programı ve ilerleme analizi