Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm, genel anlamda, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçleri ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm, ülkemizde 1980 yıllarında başlayan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde kritik önem arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Kentsel dönüşüm çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza indirildiği sağlıklı yaşam çevrelerine dönüştürülmesini hedefleyen politikaların bütünüdür. Kentsel Dönüşüm ülkemizde Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile yürütülmektedir. Çizgi Gayrimenkul Değerleme, dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri, şerefiyelendirme, geliştirilecek proje önerileri, müteahhidin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması gibi ve ayrıca yapılan yeni kanun değişiklikleri ile düzenlemelerle ilgili kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

  • Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,
  •  Şerefiyelendirme çalışması,
  •  Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı,
  •  Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi,
  •  Dönüşüm alanının çevresi ile uyumu ve çevresine etkisi analizi,
  •  Geliştirilecek proje önerileri,
  •  Müteahhitin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması,
  •  Yeni inşa edilecek projede hak sahiplerinin dairelerin şerefiye faktörlerine göre adil dağılımı,
  •  Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı