Kira Arabuluculuk İşlemlerinde Gayrimenkul Değerleme Raporu Önemi

Özellikle son dönemde kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir artış olduğu bilinmektedir. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, tahliye, kira bedel tespiti ve kira bedelinin uyarlanması gibi konularda birçok dava açılmasına sebep olmuş ve süreci devam eden davalara neden olmuştur.

5 Nisan 2023 tarihli 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28 Mart 2023 tarihli 7445 sayılı İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamı genişletilerek, 7445 sayılı Kanunun 37. Maddesi ile 6325 sayılı Kanuna 18/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Bazı uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 18/B- (1) Aşağıdaki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.” İbaresi eklenmiştir.

Bu doğrultuda, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira uyuşmazlıklarına ilişkin dava süreci öncesi arabulucuya başvuru yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

6325 sayılı Kanunun 18/A Maddesinin 9. Fıkrasına göre “Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.”

Kira uyuşmazlıklarına yönelik açılan dava yoğunluğu ve dava süreleri dikkate alındığında, yapılan düzenlemelerle birlikte sorunların mahkemeye yansımadan daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşması planlanmıştır. Arabuluculuk hizmeti sonunda tarafların uzlaşamaması halinde, tarafların dava açma hakkı bulunmaktadır.

Arabuluculuk hizmetinde taraflar arası uzlaşının sağlanabilmesi için gayrimenkulün güncel kira değerinin tespiti önem arz etmektedir. Mülkün kira bedel tespiti, bağımsız ve objektif olarak, mevcut piyasa verileri esas alınarak yapılmalıdır. Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) lisansına sahip Gayrimenkul Değerleme firmaları tarafından yapılacak bağımsız ve objektif çalışmalar ile tespit edilen mülkün spekülasyonlardan arınmış gerçekçi kira değeri, hem gayrimenkul sahibi hem de kiracı açısından yol gösterici olacaktır.

Kasım 2023
Ceren DURMAZ
Şehir ve Bölge Plancısı / Özel Projeler Departmanı Sorumlusu