Bilgiler alınıyor...

3402 Sayılu Kadastro Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2960 Boğaziçi Kanunu
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere Ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ