Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

İnşaat sektöründe projeler özgün ve tekrarlanamaz bir niteliğe sahiptirler. Bu sektörde her proje için yeni baştan örgütlenen pek çok taraf (mal sahibi, proje müellifleri, yükleniciler, malzeme üreticileri, kamu kurum ve kuruluşları vb.) ve aşama ( fizibilite çalışmaları, tasarım, ihale, imalat, işletme, bakım vb.) bulunmaktadır. Bir uyum ve düzen içerisinde çalışması gereken tüm bu tarafların ve aşamaların takibi çok büyük önem taşımaktadır. Proje Yönetimi; proje hazırlığı, planlama, uygulama, kontrol, iş bitirme süreçleri boyunca zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, kapsam, iletişim, risk ve tedarik yönetimi hizmetlerini kapsamaktadır. Çizgi Gayrimenkul Değerleme olarak tüm bu aşamaları sizler için titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda vermiş olduğumuz Proje Yönetimi hizmeti ile zaman, para, insan gücü, makine ve teçhizat gibi unsurların en verimli şekilde kullanılması, projenin en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Çalışma Alanlarımız

  •  Proje Yönetimi
  •  Maliyet Yönetimi
  •  Süreç Yönetimi
  •  Kalite Yönetimi
  •  Risk Yönetimi
  •  Tedarik Yönetimi