Sıkça Sorulan Sorular

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisansımız Mevcut Mu?

Evet, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 14.06.2010 tarihinde yetkilendirilmiştir.

Raporu hazırlayan uzmanların sertifikasyon veya lisansları var mıdır?

Evet, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketleri yetkilendirdiği gibi değerleme uzmanlarını da lisanslamaktadır. Bu kapsamda raporu hazırlayan uzman, kontrol eden denetmen ve sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere raporda imzası bulunan 3 değerleme uzmanının da SPK lisansları bulunmaktadır.

Hazırlanan değerleme (ekspertiz) raporları ne şekilde teslim edilmektedir?

Hazırlanan değerleme raporları “5070 Elektronik İmza Kanunu” kapsamında yasal olarak geçerli ve ıslak imza ile aynı yasal geçerliliğe sahil elektronik imza ile imzalanarak raporun sonlandırıldığı gün tarafınıza e-posta, WhatsApp vb. kanallar ile tarafınıza iletilmektedir. Islak imzalı kopyanın talep edilmesi durumunda imza süreçleri tamamlanarak tarafınıza kargo ile gönderilmektedir.