Bilgiler alınıyor...

Kelime Anlam
Gayrimenkul Değerleme Her türlü resmi, özel, gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlara ait taşınmazların, taşınmaz projelerinin ve taşınmaza bağlı olan hak ve faydaların değerlemeye esas tarihteki olası değerinin bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere istinaden takdir edilmesidir.
Piyasa-Pazar Değeri Bir mülkün, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde gerçekleştirecekleri alım satım işleminde el değiştirmesi gerektiği takdir edilen tutardır.
Kıymet ve Yatırım Değeri Bir mülkün belirli bir yatırımcı veya yatırımcılar grubu için, belirlenmiş yatırım hedefleri doğrultusunda ifade ettiği değerdir.
İpotek Tesis Değeri Değerleme Uzmanı’nın, mülkün uzun vadede kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel Pazar koşullarını ve mülkün mevcut ve uygun alternatif kullanımlarını hesaba katarak gelecekteki pazarlanabilirliğini basiretli bir şekilde değerleyip tespit ettiği değerdir.
Zorunlu Likiditasyon Değeri Halka açık düzenlenen bir açık arttırmada, ekonomik trendler ve zorunlu satış koşulları göz önünde bulundurularak, gayrimenkul için belirlenen en olası nakit değerdir.
Düzenli Likiditasyon Değeri / Adil Değer Bir taşınmazın, bilgi sahibi ve istekli taraflar arasında piyasa koşullarında alınıp satılabileceği değerdir.
Makine ve Teçhizat Değerleme Gayrimenkullerle birlikte veya ayrı olarak, sanayide ve diğer sektörlerde kullanılan makine ve ekipmanların, markası, fonksiyonu, bakım durumu, yıpranması, servis kolaylığı, yedek parça, vb. Kriterlere göre değerlendirilerek değerleme yapılması işlemidir.
Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkuller Fabrika, İmalathane, Besi Çiftliği, Çimento Santrali, Matbaa, Tekstil Tesisleri, Demir Döküm Tesisleri, Plastik Üretim, Tersaneler Vb.
Defter değeri İşletme varlıklarının muhasebe defterlerine göre hesaplanan değeri.
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Sigortalama değer tespiti Bir mülkün, bir sigorta sözleşmesi veya poliçesinde yer alan tanımlar çerçevesindeki değeridir.
Sektör / Bölge / Pazar Analizi Talep edilen sektör özelinde bölgesel ve kapsamlı piyasa araştırması yaparak yatırımcı firma için en uygun ve en verimli kullanımın tespit edilmesi, ne zaman, nerede ve hangi standartlarla en iyi yatırımın yapılacağı konusunda sunulan kapsamlı analiz ve yorumlama çalışmasıdır.
Fizibilite Bir projeyi hayata geçirmeden önce yapılan araştırma ve etütler ile uygulanabilirlik kararının verilmesi konusunda öneri çalışmadır. Genel olarak fizibilite çalışmaları beş ana unsurdan oluşmaktadır; piyasa analizi, bölge analizi, finansal analiz, teknolojik incelemeler, hukuki incelemeler.
Proje Yönetimi Bir inşaat projesinin daha önceden belirlenmiş bütçe sınırlarında, zamanında ve istenen kalitede tamamlanabilmesi için verilen hizmetler bütünüdür.
İnşaat İzleme Projenin ilerleme ve gerçekleşmeleri ile ilgili bilgilerin düzenli olarak toplandığı ve kayıt altına alındığı bir süreçtir. Bilgilerin toplanması, kayıt altına alınması, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecin en önemli aşamasıdır.
Arsa ve Gayrimenkul Proje Geliştirme Bir arazi sahibi ya da olası bir yatırımcı için, imar planı, fiziksel özellikler ve ekonomik olanaklar, pazar odaklı bir yaklaşımla mevcut durum değerlendirilerek arazinin durumunu ortaya koymak ve o arazide gerçekleştirilebilecek optimum yatırımın türü ile ilgili tavsiye niteliğindeki