Bilgiler alınıyor...

Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak bilgiyi paylaşmanın, eğitimin önemini biliyor ve destekliyoruz...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğince Nisan ve Mayıs 2018 de gerçekleşen;
-"Kıyı Mevzuatı ve Uygulamaları",
-"Gelir Getirici Mülklerin Analizi + Uygulama",
-"Taşınmaz Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Rehni, Tapu Sicili, Tapu Takyidatları"
-"Makine Teçhizat Değerleme " eğitimlerine 9 teknik personelimiz katılım sağlamıştır.