Makine Değerleme

Makine Değerleme

Makine Değerleme hizmeti veren firmamız, üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerdeki faal durumda olan ya da olmayan ve üretim amacıyla kullanılan makinelerin değerlemesinin mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizmektedir. Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerin içerisinde önemli bir paya sahip olan bölümlerin başında gelen makine ekipman parkları, makine, teçhizat, taşıt, yardımcı araç ve gereçler her sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Makine ve teçhizat değerlemesi yapılırken firmamız bu değişkenlerin hepsini tek tek dikkate almaktadır.

Makine ve Teçhizat Değerleme raporları; makine ekipmanlarının alım-satım işlemleri, defter değeri ve UFRS’ye uygun değer tespiti, sigortalama değer tespiti, yönetim değişiklikleri ve mevcut makine parkının gerçek değerinin tespiti için ve makine ekipman parklarının teminata konu olması, yutiçi/yurtdışı iş ortaklıkları, tedarikçi iş birlikleri gibi durumlarda kullanılmaktadır.

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) lisansına sahip olan firmamız tarafsız ve bağımsız olarak makine ve teçhizat değerleme hizmeti vermektedir

Çalışma Alanlarımız

  •  Sanayi Kullanımlı Tüm Makine ve Ekipmanların Değerlemesi
  •  Besi / Süt Çiftlikleri
  •  Çimento Tesisleri
  •  Rafineriler
  •  Gemiler
  •  Tersaneler
  •  Araç Filoları
  •  Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi
  •  RES – Rüzgar Enerjisi Santralleri
  •  HES – Hidro Elektrik Santralleri

Alt Başlıklar

Vinç, Kule Vinç Değerleme

Her türlü vin, kule vinç değerlemesi uzman makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Vinç ve kule vinçler için yükseklik, bom uzunluğu, maksimum kaldırma kapasitesi vb. kriterler dikkate alınarak tüm Türkiye’de değerleme hizmeti verilmektedir.

Gemi Değerleme

Su üzerinde yüzen inşası devam edem, faal, tamir durumunda ve atıl durumda olan her türlü geminin tabi oldukları bayrak devleti ve uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı gemi değerleme hizmet verilmektedir.

Vinç, Kule Vinç Değerleme

Her türlü vin, kule vinç değerlemesi uzman makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Vinç ve kule vinçler için yükseklik, bom uzunluğu, maksimum kaldırma kapasitesi vb. kriterler dikkate alınarak tüm Türkiye’de değerleme hizmeti verilmektedir.