Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Kentsel dönüşüm kapsamında değerleme raporları SPK lisanslı firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Makine ve Ekipman Değerleme

SPK "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesinde yer alan şirketimiz tarafından tüm makine ve ekipmanların değerleme hizmeti yerine getirilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Kentsel dönüşüm kapsamında değerleme raporları SPK lisanslı firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Makine ve Ekipman Değerleme

SPK "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesinde yer alan şirketimiz tarafından tüm makine ve ekipmanların değerleme hizmeti yerine getirilmektedir.

Yetki & Üyelikler

https://www.cizgigd.com/wp-content/uploads/spk_logo.png
https://www.cizgigd.com/wp-content/uploads/bddk_logo.png
https://www.cizgigd.com/wp-content/uploads/tdub_logo.png
https://www.cizgigd.com/wp-content/uploads/lidebir_logo.png

Yetki, Lisans ve Üyeliklerimiz

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun seri VIII. No:35 sayılı tebliği çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 14.06.2010 tarihinde kurulca listeye alınmıştır.

Gayrimenkul veya makineleriniz için ekspertiz raporu hazırlatmak mı istiyorsunuz?

GET SOLUTIONS FAST

Searching for a First-Class Consultant?

Son İçerikler

Kira Arabuluculuk İşlemlerinde Gayrimenkul Değerleme Raporu Önemi
Kira Arabuluculuk İşlemlerinde Gayrimenkul Değerleme Raporu Önemi
Özellikle son dönemde kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir artış olduğu bilinmektedir. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, tahliye, kira bedel tespiti ve kira bedelinin uyarlanması gibi konularda birçok dava açılmasına sebep olmuş ve süreci devam eden davalara neden olmuştur. 5 Nisan 2023 tarihli 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28 Mart 2023 tarihli 7445 sayılı...
Yıl Sonu Maddi Duran Varlık Değerlemesi İle Varlıkları Doğru Değerlendirmek ve Finansal Performansı İyileştirmek
Yıl Sonu Maddi Duran Varlık Değerlemesi İle Varlıkları Doğru Değerlendirmek ve Finansal Performansı İyileştirmek
Muhasebe, işletmenin finansal sağlığını izlemek ve raporlamak için kullanılan bir araçtır. İşletmeler, zaman içinde değişen piyasa koşulları, enflasyon, teknolojik ilerlemeler ve diğer faktörler nedeniyle varlıklarının değerini güncellemelidir. Bu bağlamda, yeniden değerleme kavramı, işletmelerin varlık değerini doğru bir şekilde yansıtabilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Yeniden Değerleme Nedir?        Yeniden değerleme, bir işletmenin varlıklarının değerinin, belirli bir...
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yeni Oran (Salt Çoğunluk %50+1) ve Süreç
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yeni Oran (Salt Çoğunluk %50+1) ve Süreç
Kentsel Dönüşüm, genel anlamda, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçleri ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm, ülkemizde 1980 yıllarında başlayan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde kritik önem arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Kentsel dönüşüm çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza...